lundi 17 août 2009

Daria Strokous

Daria Strokous outside Alexandre Matthieu Haute Couture fw 09/10.